Mozaiková dlažba i obklady / Trendy 2010

První zmínky o mozaikovém ztvárnění stěn můžeme zaznamenat již v období staré Mezopotámie, a to především v sídlech bohaté šlechty. Mozaikové dlažby a obklady tudíž mají svoje kořeny v dávné civilizaci, jejich přítomnost v našich interiérech tudíž lze jen částečně přičítat moderní technologii. Moz ...