Okouzlující moderní dům – Villa San Valentino

Villa San Valentino je již několikátým v pořadí, avšak neméně unikátním dílem slavného rakouského architekta Stephana Ungera. Honosná a atypicky řešená vila se rozprostírá v Itálii v oblasti zvané Merano-Alto Adige. Atypická konstrukce a dispoziční řešení vily pojednává vysoké architektonické úrov ...