Rasputin: Kristus, nebo ďábel?

Dne 19. prosince 1916, v posledním prosinci romanovské říše, v Petrohradě na Malé Něvce vyplula z řeky mrtvola celá obalená ledem. Měla k nepoznání zohavenou tvář a spoutané ruce trčely k nebi. Bylo to proto, že zbitý a prostřílený člověk ještě žil, chtěl se zbavit svých pout a vyplavat z ledové vody.