Vintage knihovna začleněny do moderní podoby

Vintage je pojem, který představuje vše staré, zahrnuje pojmy ze všech různých oborů. Doslovný překlad z anglického slova VINTAGE zní: výběrový, historický, v našich podmínkách mnohdy nahrazován slovem klasický. Zpravidla se jedná o luxusní kousky, s určitou udržitelnou – trvalou hodnotou. Barokní ...