Jak vypracovat dobrou závěrečnou práci na VŠ?

Při psaní závěrečné práce pocítíte více volnosti bez dlouhých hodin strávených ve škole, ale také více zodpovědnosti za organizaci své vlastní práce. Taková volnost nemusí vyhovovat každému a často budete s prací bojovat, odkládat a stresovat se. Podívejte se proto na několik základních tipů, jak úspěšně pracovat. 

1.   Správná volba tématu

Správná volba tématu je prakticky tím nejdůležitějším a na jeho výběru záleží, jak vám práce půjde od ruky. Téma by mělo rozvíjet vaše silné stránky, což vám práci ulehčí. Co byste rádi psali a čemu byste se rádi věnovali, i kdyby nešlo o bakalářskou nebo diplomovou práci? Je dobré téma probrat s vedoucím a předem si zjistit, co od vás vlastně čeká.

2.   Když nestíháte…

Spočítejte dny, které vám zbývají a vypracujte přesný plán, kterého se budete držet. Určete si menší cíle ke konkrétním datům, samozřejmě s dostatečnou rezervou na závěrečnou kontrolu. Právě rozdělení na menší úseky vám pomůže s prací na velkém celku a ušetří spoustu stresu. Také, stejně jako mnoho dalších studentů, můžete využít možnosti vypracování diplomové práce na zakázku, případně vypracování bakalářské práce anonymně

3.   Každé psaní má svá pravidla

Rozhodně se nevyplácí zanedbávat pravidla daná vaší fakultou. Podívejte se proto na její webové stránky a ujasněte si specifikace formátování, rozsahu a struktury –  běžně titulní stranu, prohlášení o samostatném vypracování, poděkování, úvod, kapitoly rozebírající jednotlivá podtémata a závěr, případně nástin budoucího výzkumu na toto téma, který by mohl být předmětem vaší bakalářské práce.

Tip: Vypracování závěrečných prací na zakázku můžete využít prakticky u všech, s kterými se při studiu setkáte. Ve všech případech získáte profesionální podklady a cenný čas, který můžete využít na něco jiného. “

4.   Nezapomínejte na korekturu

Prakticky tím nejhorším, co se vám může stát, je odevzdat svoji práci plnou gramatických chyb. Pokud chyby nedovedete sami odhalit a napravit, požádejte někoho ve vašem okolí, aby si práci přečetl. Případně můžete využít služeb profesionálního korektora

5.   Správně citujte

Studenti se často dopouštějí té chyby, že citují myšlenky z díla, které sami neměli k dispozici. S citováním také souvisí potřeba jasně rozlišovat to, co tvrdíte vy, a co tvrdí autor citovaného díla. 

6.   Formální úprava

U závěrečné práce je podstatná také formální úprava. I jinak obsahově velmi zdařilou práci může pokazit špatná čeština, pravopisné chyby apod. Věnujte pozornost všem náležitostem, které má závěrečná práce mít, nezapomínejte na překlad citací do češtiny.

7.   Hlídejte si termíny

Hlídejte si termíny, do kdy musíte práci odevzdat. Tyto jsou dány harmonogramem akademického roku a jsou vždy zveřejněny s dostatečným předstihem. Pamatujte, že pro připuštění k obhajobě nestačí jen odevzdat včas práci, ale také splnit všechny předměty bakalářského či magisterského studia a mít dostatek kreditů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *